Emacs'de formatlı zaman ekleme

Aşağıdaki fonksiyonu .emacs dosyanıza eklediğinizde M-x insert-time kullanarak istediğiniz formatta tarih/saat bilgisini dosyanıza ekleyebilirsiniz.

(defun insert-time()
 "Insert formatted time string"
 (interactive)
 (let ((format
        (read-from-minibuffer "Format: " "%Y-%m-%d %H:%M")))
    (insert (format-time-string  format)))
)