Enlem ve Boylam'dan uzaklığa dönüşüm

Enlem, boylam verisinden uzaklığa geçmek için kullanılan bazı formüller.

 • İki nokta arası uzaklık:

  a = cos(enlem1)*cos(boylam1)*cos(enlem2)*cos(boylam2)

  b = cos(enlem1)*sin(boylam1)*cos(enlem2)*sin(boylam2)

  c = sin(enlem1)*sin(enlem2)

  uzaklık = acos(a + b + c) * R1

 • Bir noktadan belli bir uzaklık ve yöndeki enlem, boylam değeri: d = uzaklık / R

  yenienlem = asin(sin(enlem)*cos(d)+cos(enlem)*sin(d)*cos(azimut)2

  yeniboylam = boylam + atan2(sin(azimut)*sin(d)*cos(enlem), cos(d)-sin(enlem)*sin(enlem))3

 • İki nokta arasındaki başlangıç azimutu: boylamf = boylam2-boylam1

  azimut = atan2(sin(boylamf)*cos(enlem2), cos(enlem1)*sin(enlem2)-sin(enlem1)*cos(enlem1)*cos(boylamf))

Kaynaklar:

 1. https://jan.ucc.nau.edu/~cvm/latlon_formula.html
 2. https://williams.best.vwh.net/avform.htm
 3. https://www.movable-type.co.uk/scripts/latlong.html

 1. Dünyanın yarıçapı (yaklaşık 6371 km) 

 2. azimut açısı ile gidilecek yol belirlenir. 90° aynı boylam üzerinde gitmek için 0° aynı enlem üzerinde gitmek için. 

 3. boylamı normalize etmek gerekebilir (-180,180)